Các nhà đầu tư Nhật đang tìm kiếm cơ hội M&A ở mảng dịch vụ nhằm phục vụ cộng đồng doanh nghiệp nước này tại Việt Nam. Song hành cùng…
Continue Reading