nielsen-trust-advertising-2013

Báo cáo cho thấy lượng tiêu dùng toàn cầu đang gia tăng theo hướng chuyển sang những thông tin về sản phẩm trên phương tiện truyền thông trực tuyến. Trên thực tế, niềm tin vào việc quảng cáo trên các trang web sản phẩm đã đạt 69% năm 2013 và đứng thứ hai về phương thức được tin tưởng nhất. Tỉ lệ đó đã vượt lên 9% từ vị trí xếp hạng thứ tư của nó vào năm 2007.

Những sự thể hiện qua ngôn từ từ bạn bè và gia đình – mặt khác được biết đến như là việc để dành cho quảng cáo – vẫn còn có tầm ảnh hưởng nhất, với 84% những người trả lời trên toàn cầu tin rằng đó là đáng tin cậy nhất.

Hơn 4 trong 10 người (42%) tin vào những banner quảng cáo trực tuyến, tăng từ 26% năm 2007. Đó là một tin tốt cho các nhà truyền thông, người đã dành hơn 26% vào phương thức quảng cáo này trong quý đầu tiên của năm nay.

Cuối cùng, 45% những người trả lời có sự tự tin hơn vào những quảng cáo trưng bày trên các thiết bị điện thoại, so với 37% tin vào quảng cáo bằng văn bản.

Nghiên cứu của Nielsen đã được quản lý giữa 18 tháng 2 và 8 tháng 3 năm 2013, thăm dò hơn 29,000 người tiêu dùng trên 58 quốc gia trên toàn châu Á TBD, Mỹ Latin, Trung Đông, Châu Phi, và Bắc Mỹ.

Nghiên cứu của Nielsen- 48% Trust Search Adshttp://hoangtien.net/wp-content/uploads/2013/09/nielsen-trust-advertising-2013.pnghttp://hoangtien.net/wp-content/uploads/2013/09/nielsen-trust-advertising-2013-290x290.png tien hoang Tổng hợp,
Báo cáo cho thấy lượng tiêu dùng toàn cầu đang gia tăng theo hướng chuyển sang những thông tin về sản phẩm trên phương tiện truyền thông trực tuyến. Trên thực tế, niềm tin vào việc quảng cáo trên các trang web sản phẩm đã đạt 69% năm 2013...
<a href="http://adsmicro.net/wp-content/uploads/2013/09/nielsen-trust-advertising-2013.png"><img class="alignnone size-full wp-image-325" alt="nielsen-trust-advertising-2013" src="http://adsmicro.net/wp-content/uploads/2013/09/nielsen-trust-advertising-2013.png" width="600" height="847" /></a> <strong>Báo cáo cho thấy lượng tiêu dùng toàn cầu đang gia tăng theo hướng chuyển sang những thông tin về sản phẩm trên phương tiện truyền thông trực tuyến. Trên thực tế, niềm tin vào việc quảng cáo trên các trang web sản phẩm đã đạt 69% năm 2013 và đứng thứ hai về phương thức được tin tưởng nhất. Tỉ lệ đó đã vượt lên 9% từ vị trí xếp hạng thứ tư của nó vào năm 2007.</strong> Những sự thể hiện qua ngôn từ từ bạn bè và gia đình – mặt khác được biết đến như là việc để dành cho quảng cáo – vẫn còn có tầm ảnh hưởng nhất, với 84% những người trả lời trên toàn cầu tin rằng đó là đáng tin cậy nhất. Hơn 4 trong 10 người (42%) tin vào những banner quảng cáo trực tuyến, tăng từ 26% năm 2007. Đó là một tin tốt cho các nhà truyền thông, người đã dành hơn 26% vào phương thức quảng cáo này trong quý đầu tiên của năm nay. Cuối cùng, 45% những người trả lời có sự tự tin hơn vào những quảng cáo trưng bày trên các thiết bị điện thoại, so với 37% tin vào quảng cáo bằng văn bản. Nghiên cứu của Nielsen đã được quản lý giữa 18 tháng 2 và 8 tháng 3 năm 2013, thăm dò hơn 29,000 người tiêu dùng trên 58 quốc gia trên toàn châu Á TBD, Mỹ Latin, Trung Đông, Châu Phi, và Bắc Mỹ.