INTERNET DAY 2019 CHỦ ĐỀ “INTERNET VIỆT NAM: ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐỂ CHUYỂN ĐỔI SỐ”
Thế giới đang ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng 4.0 là cuộc cách mạng nhằm kiến tạo xã hội số. Tại Việt Nam, dự thảo Đề án Chuyển số quốc gia đã đưa ra 03 giai đoạn Chuyển đổi số nhằm hướng tới chuyển đổi số toàn diện, với nền kinh tế, xã hội vận hành dựa trên công nghệ số, đổi mới và sáng tạo. Trong tiến trình trên, Internet thực sự đóng một vai trò then chốt để liên kết thế giới thực và ảo. Cũng tại Việt Nam, năm 2019 là năm chứng kiến hàng loạt các tên tuổi lớn trong làng Internet Việt Nam khẳng định rõ quyết tâm chuyển mình để trở thành các nhà cung cấp dịch vụ số và tiên phong kiến tạo xã hội số. Chính vì vậy, Ban Tổ Chức Internet Day năm nay quyết định chọn “Internet Việt Nam: Đổi mới sáng tạo để Chuyển đổi số” (Internet Vietnam: Innovation for Digital Transformation) làm chủ đề chính của chương trình.
Trải qua 08 năm hình thành và phát triển, sự kiện Hội thảo và triển lãm Ngày Internet Việt Nam (Internet Day) đã trở thành một hoạt động có giá trị thực tiễn lớn trong năm đối với cộng đồng Internet Việt Nam trong tiến trình đánh giá kế hoạch năm cũ và hoạch định chiến lược năm mới. Sự kiện do Hiệp hội Internet Việt Nam chủ trì được tổ chức lần đầu vào năm 2012 để kỷ niệm ngày Việt Nam chính thức hòa mạng Internet: ngày 19/11/1997.
Năm 2019, thế giới đang ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng 4.0 là cuộc cách mạng nhằm kiến tạo xã hội số. Tại Việt Nam, dự thảo Đề án Chuyển số quốc gia năm 2019 đã đưa ra 03 giai đoạn Chuyển đổi số nhằm hướng tới chuyển đổi số toàn diện, với nền kinh tế, xã hội vận hành dựa trên công nghệ số, đổi mới và sáng tạo. Trong tiến trình trên, Internet đóng vai trò huyết mạch để duy trì và phát triển mọi xã hội số. Cũng tại Việt Nam, năm 2019 chứng kiến hàng loạt tên tuổi lớn trong làng Internet Việt Nam khẳng định rõ quyết tâm chuyển mình để trở thành các nhà cung cấp dịch vụ số và tiên phong kiến tạo xã hội số.
Nắm bắt được bối cảnh trên, với mục tiêu mang đến những chia sẻ hữu ích và cởi mở hướng đến một cái nhìn toàn diện, chân thực nhất về bức tranh chuyển đổi số, nhận diện những trở ngại, thách thức, đề xuất những giải pháp và sáng kiến đổi mới, sáng tạo nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam, Hiệp hội Internet Việt Nam dự kiến tổ chức sự kiện Hội thảo và triển lãm Ngày Internet Việt Nam 2019 với các thông tin cụ thể như sau:

1. Chủ đề: Internet Việt Nam: Đổi mới sáng tạo để Chuyển đổi số

Tiếng Anh: Internet Vietnam: Innovation for Digital Transformation

2. Thời gian: ngày 11/12/2019

3. Địa điểm: Khách sạn Sheraton Hà Nội

4. Thành phần:
Các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan quản lý về lĩnh vực Internet, ICT trong nước và quốc tế;
– Tổng số lượng khách tham dự: khoảng 500 khách
5. Nội dung chương trình dự kiến: (vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết)
Phiên toàn thể buổi sáng của sự kiện có kết cấu 03 phần xoay quanh chủ đề “Internet Việt Nam: Đổi mới sáng tạo để Chuyển đổi số” bao gồm: (1) Tổng quan về định hướng chính sách, tầm nhìn, chiến lược về Chuyển đổi số cho Việt Nam; (2) Đổi mới sáng tạo để Chuyển đổi số, kinh nghiệm quốc tế; (3) Tọa đàm về Đổi mới sáng tạo để Chuyển đổi số.
Buổi chiều, sự kiện chia làm 03 phiên song song về các chủ đề: (1) Chiến lược, lộ trình và giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp trong hoàn cảnh Việt Nam; (2) Startup công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam trong dòng chảy chuyển đổi số; (3) Sự hợp nhất trong Kinh tế Internet.
Bên cạnh đó là các hoạt động triển lãm sản phẩm Khởi nghiệp Công nghệ và Bussiness Matching kết nối Doanh nghiệp có ý tưởng đổi mới, sáng tạo và các Quỹ, Nhà đầu tư.
Hiệp hội Internet Việt Nam trân trọng kính mời Quý Hội viên, Doanh nghiệp đăng ký tham dự và tài trợ chương trình. Mọi thông tin chi tiết, đăng ký tham dự chương trình, xin vui lòng liên hệ bộ phận văn phòng: Chị Nguyễn Thị Tuyết Lê/ SĐT: 0919 886 918/ Email: lentt@via.org.vn hoặc Chị Đặng Quỳnh Chi/ SĐT: 0977 760 394/ Email: chidq@via.org.vn.
Link sự kiện trên Facebook: Click link
Website sự kiện: 2019.internetday.vn
INTERNET DAY 2019 CHỦ ĐỀ “INTERNET VIỆT NAM: ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐỂ CHUYỂN ĐỔI SỐ”http://hoangtien.net/wp-content/uploads/2016/04/smm11.jpghttp://hoangtien.net/wp-content/uploads/2016/04/smm11-290x281.jpg admin Tổng hợp
INTERNET DAY 2019 CHỦ ĐỀ 'INTERNET VIỆT NAM: ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐỂ CHUYỂN ĐỔI SỐ' INTERNET DAY·MONDAY, OCTOBER 21, 2019·6 MINUTES Thế giới đang ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng 4.0 là cuộc cách mạng nhằm kiến tạo xã hội số. Tại Việt Nam, dự thảo Đề án...
<div class="_39k2"> <div id="js_7r4" class="_4lmk _2vxa autofocus _5s6c" tabindex="-1">INTERNET DAY 2019 CHỦ ĐỀ "INTERNET VIỆT NAM: ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐỂ CHUYỂN ĐỔI SỐ"</div> <div class="_2yud clearfix"> <div class="_ohe lfloat"></div> <div class=""> <div class="_42ef _8u"> <div class="_3uhg"><a class="_2yug" href="https://www.facebook.com/vietnaminternetday/" target="_blank">INTERNET DAY</a><span class="_4_mg">·</span><a class="uiLinkSubtle" href="https://www.facebook.com/notes/internet-day/internet-day-2019-ch%E1%BB%A7-%C4%91%E1%BB%81-internet-vi%E1%BB%87t-nam-%C4%91%E1%BB%95i-m%E1%BB%9Bi-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-%C4%91%E1%BB%83-chuy%E1%BB%83n-%C4%91%E1%BB%95i-s%E1%BB%91/2147086022260906/">MONDAY, OCTOBER 21, 2019</a><span class="_4_mg">·</span>6 MINUTES<i class="lock img sp_jDyfF6_SFbv sx_2faff2"></i></div> </div> </div> </div> </div> <div class="_39k5 _5s6c"> <div> <div class="_2cuy _3dgx _2vxa"><span class="_4yxo">Thế giới đang ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng 4.0 là cuộc cách mạng nhằm kiến tạo xã hội số. Tại Việt Nam, dự thảo Đề án Chuyển số quốc gia đã đưa ra 03 giai đoạn Chuyển đổi số nhằm hướng tới chuyển đổi số toàn diện, với nền kinh tế, xã hội vận hành dựa trên công nghệ số, đổi mới và sáng tạo. Trong tiến trình trên, Internet thực sự đóng một vai trò then chốt để liên kết thế giới thực và ảo. Cũng tại Việt Nam, năm 2019 là năm chứng kiến hàng loạt các tên tuổi lớn trong làng Internet Việt Nam khẳng định rõ quyết tâm chuyển mình để trở thành các nhà cung cấp dịch vụ số và tiên phong kiến tạo xã hội số. Chính vì vậy, Ban Tổ Chức Internet Day năm nay quyết định chọn "Internet Việt Nam: Đổi mới sáng tạo để Chuyển đổi số" (Internet Vietnam: Innovation for Digital Transformation) làm chủ đề chính của chương trình.</span></div> <div class="_2cuy _3dgx _2vxa">Trải qua 08 năm hình thành và phát triển, sự kiện Hội thảo và triển lãm <span class="_4yxo">Ngày Internet Việt Nam (Internet Day)</span> đã trở thành một hoạt động có giá trị thực tiễn lớn trong năm đối với cộng đồng Internet Việt Nam trong tiến trình đánh giá kế hoạch năm cũ và hoạch định chiến lược năm mới. Sự kiện do Hiệp hội Internet Việt Nam chủ trì được tổ chức lần đầu vào năm 2012 để kỷ niệm ngày Việt Nam chính thức hòa mạng Internet: ngày 19/11/1997.</div> <div class="_2cuy _3dgx _2vxa">Năm 2019, thế giới đang ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng 4.0 là cuộc cách mạng nhằm kiến tạo xã hội số. Tại Việt Nam, dự thảo Đề án Chuyển số quốc gia năm 2019 đã đưa ra 03 giai đoạn Chuyển đổi số nhằm hướng tới chuyển đổi số toàn diện, với nền kinh tế, xã hội vận hành dựa trên công nghệ số, đổi mới và sáng tạo. Trong tiến trình trên, Internet đóng vai trò huyết mạch để duy trì và phát triển mọi xã hội số. Cũng tại Việt Nam, năm 2019 chứng kiến hàng loạt tên tuổi lớn trong làng Internet Việt Nam khẳng định rõ quyết tâm chuyển mình để trở thành các nhà cung cấp dịch vụ số và tiên phong kiến tạo xã hội số.</div> <figure class="_2cuy _4nuy _2vxa"> <div class="_h2x"><img id="u_pl_2" class="_h2z _297z _usd img" src="https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/74573202_2147088395594002_6830499993653084160_o.png?_nc_cat=106&_nc_oc=AQmD1znoLf_cQSOMn-wkjgJCEsBhSxcyCzdWqWnEWExf-8WUrOSKb-5ja4Q4cJSZB0o&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=160660ed670a3c4b6ad7b661e11584e3&oe=5E2DDAF9" alt="" /></div> </figure> <div class="_2cuy _3dgx _2vxa">Nắm bắt được bối cảnh trên, với mục tiêu mang đến những chia sẻ hữu ích và cởi mở hướng đến một cái nhìn toàn diện, chân thực nhất về bức tranh chuyển đổi số, nhận diện những trở ngại, thách thức, đề xuất những giải pháp và sáng kiến đổi mới, sáng tạo nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam, Hiệp hội Internet Việt Nam dự kiến tổ chức sự kiện Hội thảo và triển lãm Ngày Internet Việt Nam 2019 với các thông tin cụ thể như sau:</div> <h3 class="_2cuy _50a1 _2vxa">1. Chủ đề: Internet Việt Nam: Đổi mới sáng tạo để Chuyển đổi số</h3> <div class="_2cuy _3dgx _2vxa"><span class="_4yxo _4yxp">Tiếng Anh:</span><span class="_4yxp"> Internet Vietnam: Innovation for Digital Transformation</span></div> <h3 class="_2cuy _50a1 _2vxa">2. Thời gian: ngày 11/12/2019</h3> <h3 class="_2cuy _50a1 _2vxa">3. Địa điểm: Khách sạn Sheraton Hà Nội</h3> <div class="_2cuy _3dgx _2vxa"><span class="_4yxo">4. Thành phần</span>:</div> <div class="_2cuy _3dgx _2vxa"><span class="_4yxo">- </span>Các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan quản lý về lĩnh vực Internet, ICT trong nước và quốc tế;</div> <div class="_2cuy _3dgx _2vxa">- Tổng số lượng khách tham dự: khoảng 500 khách</div> <div class="_2cuy _3dgx _2vxa"><span class="_4yxo">5. Nội dung chương trình dự kiến</span>: (vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết)</div> <div class="_2cuy _3dgx _2vxa">Phiên toàn thể buổi sáng của sự kiện có kết cấu 03 phần xoay quanh chủ đề “Internet Việt Nam: Đổi mới sáng tạo để Chuyển đổi số” bao gồm: <span class="_4yxp">(1) Tổng quan về định hướng chính sách, tầm nhìn, chiến lược về Chuyển đổi số cho Việt Nam;</span> <span class="_4yxp">(2) Đổi mới sáng tạo để Chuyển đổi số, kinh nghiệm quốc tế;</span> <span class="_4yxp">(3) Tọa đàm về Đổi mới sáng tạo để Chuyển đổi số</span>.</div> <div class="_2cuy _3dgx _2vxa">Buổi chiều, sự kiện chia làm 03 phiên song song về các chủ đề: <span class="_4yxp">(1) Chiến lược, lộ trình và giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp trong hoàn cảnh Việt Nam;</span> <span class="_4yxp">(2) Startup công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam trong dòng chảy chuyển đổi số;</span> <span class="_4yxp">(3) Sự hợp nhất trong Kinh tế Internet.</span></div> <div class="_2cuy _3dgx _2vxa">Bên cạnh đó là các hoạt động triển lãm sản phẩm Khởi nghiệp Công nghệ và Bussiness Matching kết nối Doanh nghiệp có ý tưởng đổi mới, sáng tạo và các Quỹ, Nhà đầu tư.</div> <div class="_2cuy _3dgx _2vxa">Hiệp hội Internet Việt Nam trân trọng kính mời Quý Hội viên, Doanh nghiệp đăng ký tham dự và tài trợ chương trình. Mọi thông tin chi tiết, đăng ký tham dự chương trình, xin vui lòng liên hệ bộ phận văn phòng: Chị Nguyễn Thị Tuyết Lê/ SĐT: 0919 886 918/ Email: <a href="mailto:lentt@via.org.vn">lentt@via.org.vn</a> hoặc Chị Đặng Quỳnh Chi/ SĐT: 0977 760 394/ Email: <a href="mailto:chidq@via.org.vn">chidq@via.org.vn</a>.</div> <div class="_2cuy _3dgx _2vxa">Link sự kiện trên Facebook: <a href="https://www.facebook.com/events/2499522260280196/">Click link</a></div> <div class="_2cuy _3dgx _2vxa">Website sự kiện: <a href="https://2019.internetday.vn/InternetDay2019?fbclid=IwAR21ghT5WPc8AvjxVCysEdPvAbtvVgYPG7i82wMeBbDNDLbthQjg6iGq6Hk" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-lynx-mode="asynclazy" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F2019.internetday.vn%2FInternetDay2019%3Ffbclid%3DIwAR21ghT5WPc8AvjxVCysEdPvAbtvVgYPG7i82wMeBbDNDLbthQjg6iGq6Hk&h=AT3jPpFaC91kZaQp082pC0HuZGjZI1IuJVU8l66pmb-vKCqmLCEla66KPk2eDTKYbfUbnjA7Dxko-2JutFfFWidhG4vaY7FIpmcYI6lk0z6okGcvIpljvbQH_4lTnyAFIWWTpl7d">2019.internetday.vn</a></div> <div class="_2cuy _3dgx _2vxa"><a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/via?source=note&epa=HASHTAG" target="_blank" data-ft="{"type":104,"tn":"*N"}">#VIA</a> <a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/id2019?source=note&epa=HASHTAG" target="_blank" data-ft="{"type":104,"tn":"*N"}">#ID2019</a> <a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/internetday2019?source=note&epa=HASHTAG" target="_blank" data-ft="{"type":104,"tn":"*N"}">#InternetDay2019</a></div> </div> </div>