1, Bkav ra mắt Bphone

2, Luật ATTT được QH thông qua

3, VNPT thành lập 3 tổng công ty, hoàn thành tái cơ cấu

4, Chính phủ ban hành Nghị quyết 36A về xây dựng CPĐT

5, Viettel thử nghiệm 4G

6, Chính phủ lên Facebook

7, Thuê bao di động 11 số sẽ được chuyển thành 10 số

8, 3 mạng di động lớn đều tung ra ứng dụng OTT

9, Bắt đầu tiến hành số hoá truyền hình tại Đà Nẵng

10, CEO Google đến Việt Nam

12431244_1199271240087312_1370651390_n

Danh sách 10 Sự kiện CNTT tiêu biểu năm 2015http://hoangtien.net/wp-content/uploads/2015/12/018b82a4fb7fd30d4e79b86cf06e687a.jpghttp://hoangtien.net/wp-content/uploads/2015/12/018b82a4fb7fd30d4e79b86cf06e687a-290x290.jpg admin Tin tức kinh doanh
1, Bkav ra mắt Bphone 2, Luật ATTT được QH thông qua 3, VNPT thành lập 3 tổng công ty, hoàn thành tái cơ cấu 4, Chính phủ ban hành Nghị quyết 36A về xây dựng CPĐT 5, Viettel thử nghiệm 4G 6, Chính phủ lên Facebook 7, Thuê...
<span class="_5yl5">1, Bkav ra mắt Bphone </span> <span class="_5yl5">2, Luật ATTT được QH thông qua </span> <span class="_5yl5">3, VNPT thành lập 3 tổng công ty, hoàn thành tái cơ cấu </span> <span class="_5yl5">4, Chính phủ ban hành Nghị quyết 36A về xây dựng CPĐT </span> <span class="_5yl5">5, Viettel thử nghiệm 4G </span> <span class="_5yl5">6, Chính phủ lên Facebook </span> <span class="_5yl5">7, Thuê bao di động 11 số sẽ được chuyển thành 10 số </span> <span class="_5yl5">8, 3 mạng di động lớn đều tung ra ứng dụng OTT </span> <span class="_5yl5">9, Bắt đầu tiến hành số hoá truyền hình tại Đà Nẵng </span> <span class="_5yl5">10, CEO Google đến Việt Nam</span> <a href="http://hoangtien.net/wp-content/uploads/2015/12/12431244_1199271240087312_1370651390_n.jpg"><img class="size-full wp-image-2356 aligncenter" src="http://hoangtien.net/wp-content/uploads/2015/12/12431244_1199271240087312_1370651390_n.jpg" alt="12431244_1199271240087312_1370651390_n" width="609" height="960" /></a>