communicate

Phần PR

Báo chí (Bài viết trên báo chí)
Chuyên gia
Chính Phủ
Người nổi tiếng
Sự kiện (on/off)
Tài trợ (on/ off)
CSR
Từ thiện

Online Tools :

Social media seeding/ Forum seeding (Sticky topic) / facebook
Webinar
Viral story – Video viral
SEO
Content marketing, web marketing (Hình ảnh, bài viết chuyên môn, chia sẻ, video, slide, tools…)
Affiliates

  Quảng cáo

I)           Quảng cáo truyền thống

POSM : Trang trí tại điểm bán
OOH : Quảng cáo ngoài trời
TVC/ sponsors /
Printed Media : ấn phẩm in
Roadshow : quảng bá
Gifts :
Hội chợ triển lãm

II)        Quảng cáo Online

Online ads : CPD. CPC, CPM, CPA
Emails
SMS/ mobile marketing/ QR code/ IVR/ APPs
Search engine ads
Social media ads
Video ads
Bài viết quảng cáo (báo chí)
Re-marketing

Tien Hoang   Nguồn Vinalink

Công cụ marketing truyền thống và digital marketinghttp://hoangtien.net/wp-content/uploads/2014/03/MSMakingConnectionsArte2.jpghttp://hoangtien.net/wp-content/uploads/2014/03/MSMakingConnectionsArte2-290x290.jpg tien hoang Tổng hợp
Phần PR Báo chí (Bài viết trên báo chí) Chuyên gia Chính Phủ Người nổi tiếng Sự kiện (on/off) Tài trợ (on/ off) CSR Từ thiện Online Tools : Social media seeding/ Forum seeding (Sticky topic) / facebook Webinar Viral story – Video viral SEO Content marketing, web marketing (Hình ảnh, bài viết chuyên môn, chia sẻ, video, slide, tools…) Affiliates   Quảng cáo I)           Quảng...
<p style="text-align: justify;"><a href="http://hoangtien.net/wp-content/uploads/2014/04/communicate.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-1507" alt="communicate" src="http://hoangtien.net/wp-content/uploads/2014/04/communicate.gif" width="605" height="332" /></a></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Phần PR</strong> Báo chí (Bài viết trên báo chí) Chuyên gia Chính Phủ Người nổi tiếng Sự kiện (on/off) Tài trợ (on/ off) CSR Từ thiện <a href="http://microadvert.net/"><strong>Online Tools :</strong></a> Social media seeding/ Forum seeding (Sticky topic) / facebook Webinar Viral story – Video viral SEO Content marketing, web marketing (Hình ảnh, bài viết chuyên môn, chia sẻ, video, slide, tools…) Affiliates <strong>  Quảng cáo</strong> <strong>I)           Quảng cáo truyền thống</strong> POSM : Trang trí tại điểm bán OOH : Quảng cáo ngoài trời TVC/ sponsors / Printed Media : ấn phẩm in Roadshow : quảng bá Gifts : Hội chợ triển lãm <strong>II)        Quảng cáo Online</strong> Online ads : CPD. CPC, CPM, CPA Emails SMS/ mobile marketing/ QR code/ IVR/ APPs Search engine ads Social media ads Video ads Bài viết quảng cáo (báo chí) Re-marketing</p> <p style="text-align: justify;"> <a href="http://hoangtien.net"><strong>Tien Hoang</strong>  </a> <strong>Nguồn <a href="http://vinalink.com">Vinalink</a></strong></p>